Rättelse efter inslag i fredagens SVT

I fredags (den 13 januari) visade SVT ett inslag där en kock hanterade en hummer på ett oacceptabelt sätt. 

Det påstods att kocken är en del av Svenska Kocklandslaget, men det stämmer inte. I lördags gjorde SVT en rättelse kring detta.

Alla medlemmar i Kocklandslaget är medvetna om att hantera råvaror på ett korrekt sätt. I våra "Codes of Conduct", som alla deltagare i Kocklandslaget och Juniorkocklandslaget har läst och signerat, står bland annat: 

”Landslagen skall, så långt det är möjligt, använda sig av närproducerade råvaror och miljövänliga alternativ.  Vi uppmuntrar produktion av ekologiska produkter och använder dem i den utsträckning det är praktiskt möjligt för oss vid tävlingar och i andra sammanhang. Råvaror skall hanteras respektfullt och levande livsmedel skall hanteras enligt gällande lagstiftning.” 

Vårt senaste tema, som vi tävlade med i Culinary Olympics, speglar detta och kallas "Respect for the Resources".